Перелік  конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО для вступників , які претендують на участь у конкурсі на місця державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (2020-2021 н.р.)

Спеціальність

Сертифікати ЗНО

051 Економіка

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова  або географія

071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

292 Міжнародні економічні відносини

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Географія або математика

081 Право

1.  Українська мова та література

2.  Історія України

3.  Математика або іноземна мова

151 Автоматизація та компютерно - інтегровані технології

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика  або іноземна мова

193 Геодезія та землеустрій

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Географія або історія України

242 Туризм

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Географія або математика

208 Агроінженерія

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або географія

126 Інформаційні системи та технології


1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика  або іноземна мова


133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
274 Автомобільний транспорт

192 Будівництво та цивільна інженерія

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

191 Архітектура та містобудування

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Творчий конкурс

201 Агрономія

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Хімія або математика


202 Захист і карантин рослин
203 Садівництво та виноградарство

101 Екологія

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Математика або хімія або географія

183 Технології захисту навколишнього середовища

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або біологія

Перелік  конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО для вступників, які претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (2020-2021 н.р.)

Спеціальність

Сертифікати ЗНО

051 Економіка

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика або географія

071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
292 Міжнародні економічні відносини

193 Геодезія та землеустрій

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Географія або математика

242 Туризм

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Географія або іноземна мова

126 Інформаційні системи та технології

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Географія або біологія

133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
208 Агроінженерія
274 Автомобільний транспорт

192 Будівництво та цивільна інженерія

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Географія або математика

191 Архітектура та містобудування

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Творчий конкурс

201 Агрономія

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика або географія


202 Захист і карантин рослин
203 Садівництво та виноградарство

101 Екологія

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика або географія

183 Технології захисту навколишнього середовища

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Географія або біологіяМінімальна кількість балів в сертифікаті ЗНО з кожного конкурсного предмета для допуску до участі в конкурсі – 100 балів.


До конкурсного відбору на місця державного замовлення можуть бути рекомендовані вступники з конкурсним балом не менше ніж 125,000.

Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не може бути меншим ніж 140 балів для спеціальностей 081 «Право», 292 «Міжнародні економічні відносини».

Під час вступу на основі повної загальної середньої освіти (денна та заочна форми навчання) заяви подаються тільки в електронній формі.

Прийом документів:

 • реєстрація електронних кабінетів вступників – з 1 серпня;
 • від осіб, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, а також іспитів і творчих конкурсів, складених з 1 серпня по 12 серпня, – з 13 по 22 серпня;
 • від осіб, які вступають на основі співбесіди, а також вступних іспитів, творчих конкурсів, складених з 13 серпня по 22 серпня, – з 13 по 16 серпня.

Вступні іспити, творчі конкурси проводяться (у 2 сесії):

 • для вступників на місця державного замовлення – з 1 серпня по 12 серпня 2020 р.
 • для вступників на місця за кошти фізичних або юридичних осіб – з 13 серпня по 22 серпня 2020 р.

Примітка: Прийом заяв та документів (копію документа, що посвідчує особу; фотокартку розміром 3×4 см; копію документа про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 серпня) для участі у вступних іспитах, а також творчому конкурсі для спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» на місця державного та регіонального замовлення проводиться з 1 липня 2020 р.

За довідками звертатись у приймальну комісію університету за адресою:

80381, м. Дубляни, Жовківський район, Львівська область, ЛНАУ (головний корпус, км. 130)

тел. (032) 224-24-98, тел. (032) 224-24-31, http://lnau.edu.ua/Львівський національний аграрний університет оголошує прийом студентів на денну та заочну форми навчання в 2020 році за освітнім ступенем «Бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста на спеціальності:


051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право

292 Міжнародні економічні відносини (тільки денна форма)

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

133 Галузеве машинобудування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

208 Агроінженерія

274 Автомобільний транспорт

126 Інформаційні системи та технології

191 Архітектура та містобудування (тільки денна форма)

192 Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій

242 Туризм

101 Екологія

183 Технології захисту навколишнього середовища

201 Агрономія

202 Захист і карантин рослин

203 Садівництво та виноградарство

Етапи вступної кампанії

Вступники на базі

ОКР «Молодший спеціаліст»

Прийом заяв та документів за денною та заочною формами здобуття освіти

з 13 серпня 2020 р.

до 18 год. 00 хв. 22 серпня 2020 р.

Строки проведення закладом вищої освіти фахових вступних випробувань

25-31 серпня 2020 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

01 вересня 2020 р.

Примітка:

 • для вступу на навчання абітурієнти подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (сертифікати ЗНО 2017-2020 рр.) та складають фахове вступне випробування;
 • для спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» абітурієнти подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, з математики (математики або історії України для небюджетних конкурсних пропозицій) (сертифікати ЗНО 2017-2020 рр.) та складають фахове вступне випробування.

До заяви на ім’я ректора вступник додає особисто:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (при представленні оригінала);
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
 • військовий квиток або приписне посвідчення  про приписку – для військовозобов’язаних.

За довідками звертатись у приймальну комісію університету за адресою:

80381, м. Дубляни, Жовківський район, Львівська область, ЛНАУ (головний корпус, км. 130)

тел. (032) 224-24-98, тел. (032) 224-24-31,   http://lnau.edu.ua/

Powered by Web Agency