Львівський національний аграрний університет оголошує прийом студентів на денну та заочну форми навчання у 2019 році за освітнім ступенем «Бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста на спеціальність 081 «Право».


Етапи та терміни вступної компанії 2019:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма

навчання

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 р.

10 липня 2019 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні іспити та співбесіди, що проводить заклад вищої освіти

о 18 год. 00 хв.

22 липня 2019 р.

о 18 год. 00 хв.

22 липня 2019 р.

Строки проведення співбесід та фахових вступних випробувань

23 - 30 липня 2019 р.

23 - 30 липня 2019 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування

31 липня 2019 р.

31 липня 2019 р.

Випускники коледжів заяви подають у паперовій формі.

до заяви на ім’я ректора вступник додає особисто:

  • Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (при представленні оригінала);
  • Копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.;
  • Військовий квиток або приписне посвідчення  про приписку – для військовозобов’язаних;
  • Конверт із зворотною адресою.

За довідками звертатись у приймальну комісію університету за адресою:

80381, м. Дубляни, Жовківський район, Львівська область, ЛНАУ (гол. корпус, каб. 130)

тел. (032) 224-24-98, тел. (032) 224-24-31, http://www.lnau.edu.ua