Дисертант

Максішко Леся Михайлівна

Тема дисертації

«Екобезпечні технології анаеробної переробки й утилізації відходів свинарства і птахівництва»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю  03.00.16 – екологія. – Львів : Львівський національний аграрний університет, 2017.

Дата захисту

26.04.2017

Powered by Web Agency