Дисертант

Самчук Жанна Сергіївна

Тема дисертації

«Демутація фітоценозів перелогів на дерново-карбонатних грунтах малого полісся»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю  03.00.16 – екологія. – Львів : Львівський національний аграрний університет, 2016.

Дата захисту

20.10.2016

Powered by Web Agency