Дисертант

Багдай Тетяна Володимирівна

Тема дисертації

«Адаптивні зміни метаболізму у коропа лускатого (Cyprinus Carpio L.) на забруднення води важкими металами та пестицидами»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю  03.00.16 – екологія. – Львів : Львівський національний аграрний університет, 2016.

Дата захисту

20.10.2016