Дисертант 

Іванків Мар'яна Ярославівна

Тема дисертації

«Особливості міграції та акумуляції хлорорганічних пестицидів у системі “ґрунт-рослина” в умовах Західного Лісостепу України»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю  03.00.16 – екологія. – Львів : Львівський національний аграрний університет, 2016.

Дата захисту

25.05.2016

Powered by Web Agency