Організаційні заходи, проведені Львівським НАУ в 2013 р.

 1. Міжнародна науково-практична конференція “Вирощування ріпаку 2013 – курс на високий врожай” – 31 січня 2013 р. (спільно з компаніями “Хорш Україна”, “НПЦ Лембке”, “БАСФ”).
 2. Круглий стіл “Стан ґрунтів Львівської області та заходи їх поліпшення” спільно з ЛОДА – 31 січня 2013 р., Львів
 3. Міжнародний семінар “Зміцнення українсько-канадського партнерства у сфері вищої освіти” – 14 лютого 2013 р., Львів, спільно з НУ “Львівська політехніка”
 4. Круглий стіл за участю науковців, молодих вчених, аспірантів і магістрантів ЛНАУ та представників канадських університетів (п. Роман Петришин (Університет Гранта МакЮена, м. Едмондон), п. Майкл Треван (Університет Манітоби, м. Вінніпег) та п. Вільям Браун (Університет Саскачевану, м. Саскатун)) – 15 лютого 2013 р.
 5. Круглий стіл “Розвиток кооперації на селі” – 12 березня 2013 р.
 6. Звітна студентська наукова конференція економічного факультету ЛНАУ за результатами досліджень 2012 р. – 19-21 березня 2013 р.
 7. Звітна студентська наукова конференція факультету агротехнологій та екології ЛНАУ за результатами досліджень 2012 р. – 19-21 березня 2013 р.
 8. Звітна студентська наукова конференція факультету механіки та енергетики ЛНАУ за результатами досліджень 2012 р. – 19-21 березня 2013 р.
 9. Звітна студентська наукова конференція землевпорядного факультету ЛНАУ за результатами досліджень 2012 р. – 19-21 березня 2013 р.
 10. Звітна студентська наукова конференція факультету будівництва і архітектури ЛНАУ за результатами досліджень 2012 р. – 19-21 березня 2013 р.
 11. Регіональний семінар “Забезпечення аграрних навчальних закладів документами про освіту” – 20 березня 2013 р.
 12. Всеукраїнська науково-методична конференція “Проблеми підготовки фахівців-аграріїв в навчаль­них закладах вищої та професійної освіти” спільно Подільським ДАТУ – 27-28 березня 2013 р.
 13. Круглий стіл “Соціальне підприємництво та місцеві ініціативи у розвитку сільських територій” – 9 квітня 2013 р.
 14. День інформації для студентів, аспірантів і науково-педагогічних працівників факультету агротехно­логій та екології “Аграрна наука і освіта на межі третього тисячоліття” – 8-10 квітня 2013 р. (читальний зал НБ ЛНАУ)
 15. Міжнародна науково-практична конференція “Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи” спільно з Харківським національним технічним університетом сільського господарства імені Петра Василенка – 8-15 квітня 2013 р., м.Харків
 16. VII Міжнародна науково-практична конференція “Нетрадиційні і поновлювальні джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні” – 10-11 квітня 2013 р. (спільно з ЛОДА, НУ “Львівська політехніка”)
 17. Круглий стіл “Розвиток наукової творчості студентів як шлях до підвищення якості університетської освіти” – 15 травня 2013 р.
 18. Виїзне засідання Ради Західного наукового центру НАН України і МОН України “Аграрна наука і практика: результати і завдання” на базі ЛНАУ – 17 травня 2013 р.
 19. IV Міжнародна наукова конференція “Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” спільно з Вищою інженерійно-економічно школою в Жешуві (Польща) та НУ “Львівська політехніка” – 22-24 травня 2013 р. (Поланчик, Польща).
 20. ІІ Міжнародна науково-практична  Інтернет-конференція «Ефективність функціонування сільсько­господарських підприємств» – 23-28  травня  2013 р.
 21. Круглий стіл “Кубок фермера: ідеї для розвитку” – 27 травня 2013 р. (спільно з ЛОДА, “Шувар”)
 22. Зустріч з американськими студентами Університету шт. Айови – 27 травня 2013 р.
 23. Зустріч з проф. Едвардом Джерардом з Департаменту сільського господарства США – 31 травня 2013 р.
 24. День випускника ЛНАУ – 1 червня 2013 р.
 25. Конкурс “Кубок фермера” – 1 червня 2013 р. (спільно з ЛОДА, “Шувар”)
 26. Міжнародна науково-практична конференція «Наукові та практичні аспекти сільської кооперації» – 20-21 червня 2013 р.
 27. Виїзне засідання президії НААН “Стратегічне поєднання агропромислового виробництва та збереження ландшафту і рекреаційних зон карпатського регіону” – 25-26 червня 2013 р. (смт. Оброшино, Інститут сільського господарства Карпатського регіону).
 28. VII Міжнародна науково-технічна конференція “Енергобіотехнології – 3” – 26-27 червня 2013 р. (спільно з Польською академією наук, НУБіП України, Природничим університетом у Любліні (Польща), Вищою інженерно-економічною школою в Жешові (Польща), Вищою сільсько­господарською школою у Варшаві (Польща), Східноєвропейським національним університетом ім. В.Даля).
 29. Семінар-нарада з питань особливостей посіву озимих культур під урожай 2014 року та оптимізації структури посівних площ – 4 вересня 2013 р. (спільно з ЛОДА) (семінар на тему: “Особливості посіву озимих культур під урожай 2014 року  та перспективи аграрного виробництва регіону”).
 30. Міжнародний науково-практичний форум “Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій” – 18-20 вересня 2013 р.
 31. Міжнародна науково-практична конференція “Організаційно-економічні трансформації у розвитку сільського господарства і сільських територій” – 18-20 вересня 2013 р.
 32. Міжнародна науково-практична конференція “Стан, проблеми реформування та перспективи розвитку земельних відносин в Україні” – 18-20 вересня 2013 р.
 33. Міжнародна науково-практична конференція “Архітектурні, конструктивні і технологічні рішення в сільському будівництві” – 18-20 вересня 2013 р.
 34. ІІ міжнародна науково-технічна конференція “Екобіотехнології та біопалива в АПК” – 18-20 вересня 2013 р.
 35. Міжнародна науково-практична конференція “Застосування сучасних біотехнологій у рослинництві: теоретичні і прикладні аспекти” – 18-20 вересня 2013 р.
 36. Міжнародна науково-практична конференція “Основні напрями розвитку сучасного часниківництва” – 18-20 вересня 2013 р.
 37. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні системи землеробства як основа стійкого розвитку аграрної сфери”, присвячена 80-річчю з дня народження, д.с.-г.н., професора, академіка АН ВО України Томашівського Зенона Михайловича – 18-20 вересня 2013 р.
 38. Міжнародний студентський науковий форум “Студентська молодь і науковий прогрес в АПК” – 18-20 вересня 2013 р.
 39. Міжнародна студентська наукова конференція “Екологічна без­пека сільсько­госпо­дарського виробництва” – 18-20 вересня 2013 р.
 40. Міжнародна студентська наукова конференція “Сучасні агротехнології та тенденції їх розвитку” – 18-20 вересня 2013 р.
 41. Міжнародна студентська наукова конференція “Проблеми використання та охорони земельних ресурсів” – 18-20 вересня 2013 р.
 42. Міжнародна студентська наукова конференція “Економічні аспекти розвитку АПК” – 18-20 вересня 2013 р.
 43. Міжнародна студентська наукова конференція “Технічний прогрес в АПК” – 18-20 вересня 2013 р.
 44. Міжнародна студентська наукова конференція “Актуальні проблеми будівництва та архітектури” – 18-20 вересня 2013 р.
 45. Міжнародна студентська наукова конференція “Духовне виховання молоді та культурне відродження села” – 18-20 вересня 2013 р.
 46. Міжнародна наукова конференція “Проблеми румінології і живлення жуйних” – 1-3 жовтня 2013 р. (спільно з Інститутом тваринництва Чеської АН)
 47. IX Міжнародна науково-практична конференція daRostim 2013 “Фітогормони, гумінові речовини та інші біологічно активні сполуки для сільського господарства, здоров'я людини і охорони навколишнього середовища” – 7-10 жовтня 2013 р. у НУ «Львівська політехніка» (“Круглий стіл для керівників сільськогосподарських підприємств і фермерів”).
 48. Семінари-презентації освітнього проекту “Всесвітні студії” для подальшого навчання молодих спеціалістів за кордоном – 6-7 листопада 2013 р. (спільно з Фондом Віктора Пінчука).
 49. Регіональний семінар “Аграрний сектор України – на шляху до євроінтеграції. Ризики та перспективи” – 21 листопада 2013 р.
 50. Звітна наукова конференція аспірантів та здобувачів за результатами науково-дослідної роботи у 2013 р. – 26-28 листопада 2013 р.
 51. Круглий стіл з метою обговорення основних напрямів державної підтримки в аграрній сфері спільно з ЛОДА – 6 грудня 2013 р.
Powered by Web Agency