У рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Бібліотечні фонди як історично-культурний феномен: збереження, опрацювання, дослідження» відбувся круглий стіл «Товариство «Сільський господар» і процеси в українській аграрній науці та освіті Галичини кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (до 120-річчя від заснування товариства)» для сільськогосподарських бібліотек Львівського територіального методичного об’єднання. У вступному слові директора доц. В.Ф. Кметя НБ ЛНУ ім. Івана Франка була внесена пропозиція організовувати щорічні конференції у форматі таких тематичних столів. Екскурс в історію західноукраїнських земель зробила Оксана Юрчук, к. і. н., доцент кафедри гуманітарної освіти Львівського національного аграрного університету. У межах теми доповідач презентувала одну з останніх книг, виданих у Львівському національному аграрному університеті, «Українська аграрна наука та освіта Східної Галичини», автори якої вмістили у видання максимальну кількість матеріалів про діяльність «Сільського господаря». Дуже пізнавальною була і сама доповідь, зокрема розкрито фактори-передумови, які впливають на економічний розвиток території (як Галичини у минулому, так і України зараз): а) фактор природних умов (клімат, рельєф, кількість територій, придатних для ведення сільського господарства); б) політичний фактор (розкрито проблему заохочення еміграції українських фахівців із боку Речі Посполитої, зокрема т.зв. безповоротної еміграції за океан); в) національний фактор (хто і для кого повинен розвивати економіку, розвій ідеї «свій до свого по своє»). Також із доповіді можна було дізнатися стислу історію та передумови виникнення товариства «Сільський Господар» та інших українських аграрно-промислових кооперативів, які, завдяки своїй активній економічній діяльності, стримували еміграцію українців і сприяли розвиткові справи української самоідентичності.

Доповідь Анжели Кузи (к. філол. н., в. о. доцента кафедри гуманітарної освіти Львівського національного аграрного університету) «Роль духовенства та Церкви у відродженні українського села в Східній Галичині (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.)» була логічним і невід’ємним продовженням попередньої. Зокрема, було згадано видання Львівського аграрного університету 2006–2019 років, але основну увагу зосереджено на виданні «Українська аграрна наука та освіта Східної Галичини у І пол. ХІХ – І пол. ХХст.». Основоположну тезу доповіді можна окреслити, як: «Не було би феномену Галичини у ХІХ – ХХ ст., якби не було греко-католицької церкви». У доповіді йшлося не лише про духовну чи культурну діяльність Андрея Шептицького, але й багатьох інших греко-католицьких отців-фермерів та господарників, які своєю працею показували приклад і навчали нових фахівців.

Любов Пинда (к. і. н., доцент, директор Наукової бібліотеки Львівського національного аграрного університету, модератор Круглого столу) у своєму виступі зробила акцент на «Видатні постаті української аграрної освіти і науки Східної Галичини (кінець XIX – перша половина XX ст.)». Згадана книга – інформація про 34 вчених української аграрної освіти. Якщо порівнювати біографії цих вчених, то всіх їх об’єднує походження з греко-католицьких родин, фахова європейська освіта, а також всі вони були патріотами не лише Галичини, а й Великої України.

Директор Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки Іван Сварник у своїй доповіді «Історія товариства «Сільський господар» в архівних матеріалах» коротко розповів про тематику 795 справ «Сільського господаря», які зберігаються в історичному архіві (редакції фахового часопису, особові справи тощо), а також згадав про сільськогосподарську діяльність товариства «Просвіта».

Заключним був виступ Оксани Качмар, старшого викладача кафедри гуманітарної освіти, керівника відділу з організації виховної роботи студентів Львівського національного аграрного університету з темою доповіді «Степан Бандера – незламний борець за волю України»: заходи в ЛНАУ, присвячені 110-річчю від дня народження Степана Бандери та 20-й річниці від дня заснування його музею». Вінцем цих святкувань став науково-популярний фільм «Степан Бандера: незламний борець за волю України» (автор – керівник інформаційного центру ЛНАУ Ірина Фостяк), який можна переглянути на сайті університету ЛНАУ (www.lnau.lviv.ua).

Також учасниками круглого столу були представники бібліотек Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, Інституту сільського господарства Карпатського регіону, а також представники бібліотек коледжів Львівського національного аграрного університету (Екологічного, Вишнянського, Горохівського, Золочівського, Івано-Франківського, Стрийського, Тлумацького, Чернівецького).

Powered by Web Agency