26 березня 2019 р. у Львівському національному аграрному університеті відбулась презентація книги «Українська аграрна наука та освіта Східної Галичини у другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття».  Наукове видання вийшло за загальною редакцією  ректора ЛНАУ, академіка НААНУ В.В. Снітинського, укладачі – В.В. Снітинський, А.Д. Копитко, Л.А. Пинда, М.В. Павлюх, А.М. Куза.

Розпочав презентацію ректор університету В.В. Снітинський, який привітав усіх учасників наукового заходу та представив гостей університету. Володимир Васильович ознайомив аудиторію із тематикою презентованої книги, відзначив доцільність, актуальність та новизну видання, яке містить інформацію про історію формування та розвитку українських наукових та освітніх інституцій Східної Галичини. Ректор особливо наголосив на тому, що успіхи цих інституцій пов’язані із жертовною працею у їхніх структурах багатьох непересічних організаторів, талановитих педагогів та науковців, видатних діячів українського національно-культурного та економічного відродження, яким присвячено окремий, четвертий розділ довідника, а досвід розбудови аграрного шкільництва, кооперації та суспільної агрономії, напрацьований українською громадою Східної Галичини наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст., є надзвичайно цінним і донині.

Директор НБ ЛНАУ, кандидат історичних наук, доцент Л.А. Пинда висвітлила на прикладі діяльності окремих видатних діячів товариства «Сільський господар», сільськогосподарської кооперації (агрономів-економістів Є. Олесницького, Ю. Павликовського, Є. Храпливого, агронома та ветеринарного лікаря М. Холевчука), відомих діячів «Маслосоюзу» (О. Нижанківського, А. Мудрика, А. Палія) визначальні чинники праці науковця та освітянина, що реалізовували програми та завдання української аграрної освіти і науки в Східній Галичині наприкінці XIX – у першій половині XX ст. Доповідач відзначила, що у березні 2019 р. виповнилось 120 років від заснування Крайового товариства «Сільський господар», і наголосила, що у ЛНАУ відбудеться низка заходів на пошану цієї інституції як вагомого чинника поступу аграрних знань та практики в житті українців окресленого періоду.

Доцент кафедри гуманітарної освіти ЛНАУ, кандидат історичних наук А.Д. Копитко ознайомив учасників заходу з визначальними аспектами формування українських освітніх та наукових інституцій аграрного профілю в Східній Галичині зазначеного періоду. Свій виступ він супроводжував презентацією, в якій відобразив засади та форми науково-дослідної діяльності «Просвіти», «Сільського господаря», теорії та практики організації суспільної агрономії, наукової та освітньої діяльності української сільськогосподарської кооперації. Доповідач охарактеризував відповідно до стану новітніх досліджень процес становлення та розвитку українського сільськогосподарського шкільництва та вищої аграрної освіти у Східній Галичині та в еміграції. Зокрема, значну увагу було приділено сутності функціонування такого цікавого освітнього феномену українців як Хліборобський вишкіл молоді (1932–1939).

Виступ в.о. доцента кафедри гуманітарної освіти, кандидата філологічних наук А.М. Кузи було присвячено ролі Української греко-католицької церкви у становленні та розвитку української аграрної освіти, науки та кооперації у Східній Галичині наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст. Доповідач відзначила надзвичайно великий внесок у розбудову освітніх, наукових та кооперативних інституцій Митрополита Андрея Шептицького, його довіреної особи о. Тита Войнаровського, засновників товариства «Сільський господар» отців Томи та Юліана Дуткевичів, а також багатьох інших священиків та вихідців із священичих родин, які стали видатними діячами зазначеного періоду.

Директор Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки, краєзнавець, архівіст, кандидат історичних наук І.І. Сварник свій виступ присвятив висвітленню дослідження архівних матеріалів щодо діяльності Крайового товариства «Сільський господар» в Галичині упродовж 1899–1944 рр.

Завершив урочисту презентацію ректор університету В.В. Снітинський, відзначивши, що продовження обговорення цієї тематики відбудеться у вересні під час роботи цьогорічного Міжнародного науково-практичного форуму «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу сільських територій».

 

Powered by Web Agency