п/п

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл за семестрами

Кількість кредитів ЄКТС

екзамени

заліки

курсові

проекти

роботи

1

2

3

4

5

6

7

1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

1.1. Обов'язкові дисципліни

1

Іноземна мова (осн)

 

 

1

 

 

 

 

 

4

2

Філософія

2

 

 

 

 

 

 

 

4

3

Вища математика (дискретна математика, математичний аналіз)

2

 

1

 

 

 

 

 

6

4

Системи штучного інтелекту

4

 

 

 

 

 

 

 

4

5

Інформаційна безпека

3

 

 

 

 

 

 

 

4

6

Безпека життєдіяльності та охорона праці

1

 

 

 

 

 

 

 

4


Усього

26

1.2. Вибіркові дисципліни

7

Інтернет речей

3

 

 

 

 

 

 

 

4

Системи моніторингу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Теорія інформації та кодування

4

 

 

 

 

 

 

 

4

Інвестиційний аналіз ІТ-проектів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Основи інжинірингу

1

 

 

 

 

 

 

 

4

Міжнародні відносини в галузі інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Усього

12


Усього за циклом загальної підготовки

38

2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

2.1. Обов'язкові дисципліни

 

10

Теорія ймовірностей і математична статистика

3

 

 

 

 

 

 

 

4

11

Комп'ютерна графіка

2

 

 

 

 

 

 

 

4

12

Мережеві технології

2

 

 

 

 

 

 

 

4

13

Алгоритмізація та програмування

 

 

1

 

 

 

 

1

4

14

Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів

1

 

 

 

 

 

 

 

4

15

Об`єктно-орієнтоване програмування

3

 

2

 

 

 

 

2

6

16

Моделювання систем

1

 

 

 

 

 

 

 

4

17

Методи дослідження операцій

4

 

 

 

 

 

 

 

4

18

Теорія систем та прийняття рішень

4

 

 

 

 

 

 

 

4

19

Управління ІТ-проектами

 

 

3

 

 

 

 

3

4

20

Веб-технології і веб-дизайн

2

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

46

2.2. Вибіркові дисципліни

 

21

Основи проектування інформаційних систем

3

 

 

 

 

 

 

3

4

Інженерія знань в АП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Якість програмного забезпечення та тестування

 

 

2

 

 

 

 

 

4

КВП з основами метрології

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Програмування для мобільних платформ

 

 

4

 

 

 

 

4

4

САПР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Автоматизовані системи підтримки прийняття рішень

1

 

 

 

 

 

 

 

4

Програмування обладнання з ЧПУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисципліни загальноуніверситетського вибору

 

25

Дисципліни загальноуніверситетського вибору

 

 

3

 

 

 

 

 

4

26

Трудове право

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

8


Усього за циклом професійної підготовки

 

 

 

 

 

 

 

 

75

Курсові роботи обов'язкові

 

1

КР Алгоритмізація та програмування

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

КР Об`єктно-орієнтоване програмування

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

КР Управління ІТ-проектами

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Курсові роботи вибіркові

4

КР Основи проектування інформаційних систем

 

 

 

 

 

 

 

 

1

КР Якість програмного забезпечення та тестування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

КР Програмування для мобільних платформ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

КР Автоматизовані системи підтримки прийняття рішень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Факультативи

1

Правила дорожнього руху

6*

 

 

 

 

 

 

 

6

3.1. Практики обов’язкові

 

1

Навч.пр. 1й к.(Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів)

 

 

2

 

 

 

 

 

2

3.2. Практики вибіркові

 

Виробнича практика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закордонна навчально-ознайомча практика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Атестація

2

Атестація (кваліфікаційна робота)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Загальна кількість

 

 

 

 

 

 

 

 

120


Powered by Web Agency