п/п

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл за семестрами

Кількість кредитів ЄКТС

екзамени

заліки

курсові

проекти

роботи

1

2

3

4

5

6

7

1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

1.1. Обов'язкові дисципліни

 

1

Історія України

1

 

 

 

 

 

 

 

4

2

Іноземна мова (осн)

5

 

1

2

3

4

 

 

14

3

Правознавство

7

 

 

 

 

 

 

 

4

4

Філософія

 

 

7

 

 

 

 

 

4

5

Економічна теорія

1

 

 

 

 

 

 

 

4

6

Вища математика (дискретна математика, математичний аналіз)

2

3

1

 

 

 

 

 

12

7

Бази даних

2

 

1

 

 

 

 

 

8

8

Чисельні методи

 

 

2

 

 

 

 

 

4

9

Безпека життєдіяльності та охорона праці

6

 

 

 

 

 

 

 

4

10

Системи штучного інтелекту

8

 

 

 

 

 

 

 

4

11

Інформаційна безпека

7

 

6

 

 

 

 

 

7

12

Екологія та захист навколишнього середовища

 

 

8

 

 

 

 

 

4


Усього

73

1.2. Вибіркові дисципліни

 

13

2-га іноземна мова

 

 

2

3

4

 

 

 

6

Інтелектуальна власність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Інтернет речей

4

 

3

 

 

 

 

 

7

Системи моніторингу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Теорія інформації та кодування

6

 

 

 

 

 

 

 

4

Інвестиційний аналіз ІТ-проектів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Основи інжинірингу

6

 

 

 

 

 

 

 

4

Міжнародні відносини в галузі інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Усього

21


Усього за циклом загальної підготовки

94

2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

2.1. Обов'язкові дисципліни

 

17

Теорія ймовірностей і математична статистика

4

 

 

 

 

 

 

 

4

18

Комп'ютерна графіка

4

 

5

 

 

 

 

 

7

19

Основи інформаційних систем

1

 

 

 

 

 

 

 

4

20

Мережеві технології

3

 

4

 

 

 

 

 

7

21

Операційні системи та середовища програмування

2

 

 

 

 

 

 

 

4

22

Алгоритмізація та програмування

3

 

2

 

 

 

 

3

8

23

Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів

3

 

2

 

 

 

 

 

8

24

Об`єктно-орієнтоване програмування

5

 

3

4

 

 

 

5

11

25

Моделювання систем

4

 

 

 

 

 

 

 

4

26

Методи дослідження операцій

5

 

 

 

 

 

 

 

4

27

Теорія систем та прийняття рішень

5

 

 

 

 

 

 

 

4

28

Управління ІТ-проектами

8

 

7

 

 

 

 

8

8

29

Веб-технології і веб-дизайн

7

 

6

8

 

 

 

 

10

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

83

2.2. Вибіркові дисципліни

 

30

Основи проектування інформаційних систем

6

 

5

 

 

 

 

6

7

Інженерія знань в АП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Якість програмного забезпечення та тестування

7

 

6

 

 

 

 

7

7

КВП з основами метрології

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Основи бізнес-аналітики

5

 

 

 

 

 

 

 

4

Адміністрування комп’ютерних мереж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Програмування для мобільних платформ

8

 

 

 

 

 

 

 

4

САПР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Аграрний сервіс та інформаційне забезпечення АПК

8

 

 

 

 

 

 

 

4

Мехатронні системи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Автоматизовані системи підтримки прийняття рішень

1

 

 

 

 

 

 

 

4

Програмування обладнання з ЧПУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисципліни загальноуніверситетського вибору

 

36

Дисципліни загальноуніверситетського вибору

 

 

7

 

 

 

 

 

4

37

Трудове право

 

 

8

 

 

 

 

 

4

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

8


Усього за циклом професійної підготовки

 

 

 

 

 

 

 

 

126

Курсові роботи обов'язкові

 

1

КР Алгоритмізація та програмування

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

КР Об`єктно-орієнтоване програмування

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

КР Управління ІТ-проектами

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Курсові роботи вибіркові

4

КР Основи проектування інформаційних систем

 

 

 

 

 

 

 

 

1

КР Якість програмного забезпечення та тестування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

КР Програмування для мобільних платформ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

КР Автоматизовані системи підтримки прийняття рішень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Факультативи

 

Фізичне виховання

 

 

1

2

3

4

 

 

12

 

Правила дорожнього руху

6*

 

 

 

 

 

 

 

6

3.1. Практики обов’язкові

 

1

Навч.пр. 1й к.(Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів)

 

 

2

 

 

 

 

 

4

2

Навч.пр. 2й к.(Об'єктно-орієнтоване програмування )

 

 

4

 

 

 

 

 

4

3

Навч.пр. 3й к. (Веб-технології і веб-дизайн)

 

 

6

 

 

 

 

 

2

3.2. Практики вибіркові

4

Виробнича практика 3й к.

 

 

6

 

 

 

 

 

2

5

Закордонна навчально-ознайомча практика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Атестація

 

Атестація (кваліфікаційна робота)

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

Загальна кількість

 

 

 

 

 

 

 

 

240


Powered by Web Agency