НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл за семестрами

Кількість кредитів ЄКТС

Екзамени

заліки

курсові

проекти

роботи

1

2

3

4

5

6

1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

1.1. Обов’язкові дисципліни

Математика

1

 

 

 

4

Фізика

1

 

 

 

4

Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка

 

1, 2 д.

 

 

9

Основи конструювання (ТММ та ДМ)

1, 2

 

 

 

8

Електротехніка, електропривод та електрообладнання

2

 

 

 

4

Філософія

3

 

 

 

4

1.2. Вибіркові дисципліни

Дисципліна загальноуніверситетського вибору 1

 

2

 

 

4

Дисципліна загальноуніверситетського вибору 2

 

3

 

 

4

Іноземна мова (англ., нім., франц.)

 

4

 

 

4

Усього за циклом загальної підготовки

 

 

 

 

45

2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

2.1. Обов’язкові дисципліни

Безпека життєдіяльності та охорона праці

1

 

 

 

4

Матеріалознавство і технологічні основи машинобудування

2

1

 

 

7

Інженерна механіка (теор. механіка та ММК)

1, 2

 

 

 

6

Технології та обл-ня зварювання металів і пластмас

 

2

 

 

4

Металорізальні верстати і їх спорядження

 

3

 

 

4

Основи автоматизації проектування машин

 

3

 

 

4

Програмування обл.з ЧПУ

4

 

 

 

4

Ремонт машин та обладнання

 

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Курсові роботи обов’язкові

КР Теорія механізмів і машин

 

 

 

1

1

КП Деталі машин

 

 

 

2

2

Усього

40

2.2. Вибіркові дисципліни

Мехатроніка

4

 


 

4

Інженерний менеджмент

Гідравліка та гідро-, пневмопривод

4

 

 

 

4

Енергозбереження

Блок 1. "Підіймально-транспортні машини"

Дорожні та меліоративні машини

3

 

 

 

4

Будівельні машини

4

 

 

 

4

Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка

3

 

 

 

4

Трактори та автомобілі

3

 

 

 

4

Експлуатація та обслуговування ПТБДММО

4

 

 

 

4

Курсові роботи вибіркові

КР Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка

 

 

 

3

1

КР Будівельні машини

 

 

 

4

1

Усього

 

 

 

 

30

Блок 2. "Обладнання переробних і харчових виробництв"

Процеси та апарати харчових виробництв

3

 

 

 

4

Підйом.-транс. і склад. обл. ПП

4

 

 

 

4

Машини і обладнання переробної галузі

3

 

 

 

4

Автоматика та мікропроцесорна техніка

3

 

 

 

4

Експлуатація та обслуговування ПП

4

 

 

 

4

Курсові роботи вибіркові

КР Процеси та апарати харчових виробництв

 

 

 

3

1

КР Підйом.-транс. і склад. обл. ПП

 

 

 

4

1

Усього

 

 

 

 

30

Блок 3. "Сільськогосподарське машинобудування"

С.-г. машини

3

 

 

 

4

Машини і обладнання в тваринництві

4

 

 

 

4

Механіко-технологічні властивості с.-г. матеріалів

3

 

 

 

4

Машини і обладнання переробної галузі

3

 

 

 

4

Трактори і автомобілі

4

 

 

 

4

Курсові роботи вибіркові

КР С.-г. машини

 

 

 

3

1

КР Машини і обладнання в тваринництві

 

 

 

4

1

Усього

 

 

 

 

30

Усього за циклом професійної підготовки

70

3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Виробнича в підприємствах

 

 

 

 

4

Закордонна навчально-ознайомча практика з мовним стажуванням

4. АТЕСТАЦІЯ

Кваліфікаційний іспит

 

 

 

 

1

Загальна кількість

120


Powered by Web Agency