НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл за семестрами

Кількість кредитів ЄКТС

Екзамени

заліки

курсові

проекти

роботи

1

2

3

4

5

6

1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

1.1. Обов’язкові дисципліни

Історія України

1

 

 

 

4

Економічна теорія

1

 

 

 

4

Математика

1,2

 

 

 

12

Фізика

1,2

 

 

 

8

Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка

1,2,3

 

 

 

16

Іноземна мова (осн)

5

1,2,3,4 д.

 

 

14

Комп. технології з основами програмування

2

1

 

 

7

Хімія

2

 

 

 

4

Філософія

7

 

 

 

4

Екологія та захист навколишнього середовища

7

 

 

 

4

Правознавство

 

8

 

 

4

1.2. Вибіркові дисципліни

Технології вир-ва, переробки та зберігання с.-г. продукції

3

 

 

 

4

Економіка та організація аграрного виробництва

2-га іноземна мова (англ., нім., франц., ісп., пол.)

 

4

 

 

6

Дисципліна загальноуніверситетського вибору 1

 

6

 

 

4

Дисципліна загальноуніверситетського вибору 2

 

7

 

 

4

Усього за циклом загальної підготовки

 

 

 

 

99

2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

2.1. Обов’язкові дисципліни

Безпека життєдіяльності та охорона праці

7

 

 

 

4

Матеріалознавство

3

2

 

 

8

Інженерна механіка (теор. механіка та ММК)

3,4

 

 

 

12

Взаємозам., стандартизація і технічні вимірювання

4

 

 

 

6

Теорія механізмів і машин

4

 

 

1

5

Основи автоматизації проектування машин

4

 

 

 

5

Технологічні основи машинобудування

5

 

 

 

6

Гідравліка та гідро-, пневмопривод

5

 

 

 

4

Деталі машин

6

5

1

 

8

Теплотехніка

6

 

 

 

4

Металорізальні верстати і їх спорядження

6

 

 

 

4

Програмування обл. з ЧПУ

7

 

 

 

4

Технології та обл-ня зварювання металів і пластмас

 

7

 

 

4

Ремонт машин та обладнання

8

 

 

 

6

Курсові роботи обов’язкові

КР Теорія механізмів та машин

4

 

 

 

1

КП Деталі машин

6

 

 

 

2

Усього

83

2.2. Вибіркові дисципліни

Мехатроніка

 

8

 

 

4

Енергозбереження

Електротехніка, електропривод та електрообладнання

5

 

 

 

5

САПР

Блок 1. "Підіймально-транспортні машини"

Дорожні та меліоративні машини

5,6

 

1

 

9

Будівельні машини

 

6

 

 

6

Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка

7

 

 

1

4

Трактори і автомобілі

8

 

 

 

6

Експлуатація та обслуговування ПТБДММО

8

 

 

 

6

Курсові роботи вибіркові

КР ВПТТ

7

 

 

 

1

КП Дорожні, будівельні меліоративні машини

6

 

 

 

2

Усього

 

 

 

 

43

Блок 2. "Обладнання переробних і харчових виробництв"

Процеси та апарати харчових виробництв

5,6

 

1


9

Машини  і обладнання переробної галузі


66

Підйом-транс. і склад обл. ПП

7

 

 

1

4

Автоматика та мікропроцесорна техніка

8

 

 

 

6

Експлуатація та обслуговування ПП

8

 

 

 

6

Курсові роботи вибіркові

КП Процеси та апарати харчових виробництв

6

 

 

 

2

КР Підйом-транс. і склад обл. ПП

7

 

 

 

1

Усього

 

 

 

 

43

Блок 3. "Сільськогосподарське машинобудування"

С.-г. машини

5,6

 

1

 

9

Механіко-технологічні властивості с.-г. матеріалів

 

6

 

 

6

Машини і обладнання в тваринництві

7

 


1

4

Машини і обладнання переробної галузі

8

 6

Трактори і автомобілі

8

 

 

 

6

Курсові роботи вибіркові

КП С.г. машини

6

 

 

 

2

КР Машини і обладнання в тваринництві

7

 

 

 

1

Усього

 

 

 

 

43

Усього за циклом професійної підготовки

126

3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

3.1. Обов'язкова практична підготовка

Навчальна з комп'ютерної графіки

 

2

 

 

2

Навчальна з обробки металів

 

2

 

 

2

Технологічна заводська

 

4

 

 

2

3.1. Вибіркова практична підготовка

Технологічна із керування спецтехнікою

 

4

 

 

2

Навчальна практика з технології виробництва, переробки та зберігання с/г. продукції

Виробнича зі спеціалізації

 

6

 

 

4

Закордонна навчально-ознайомча практика з мовним стажуванням

4. АТЕСТАЦІЯ

Кваліфікаційний іспит

 

 

 

 

3

Загальна кількість

240


Powered by Web Agency