НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл за семестрами

Кількість кредитів ЄКТС

Екзамени

заліки

курсові

проекти

роботи

1

2

3

4

5

6

1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

1.1. Обов’язкові дисципліни

Охорона праці в галузі та цивільний захист

 

 

 

4

Аграрне право

 

2

 

 

4

Логістика

 

1

 

 

4

Теорія і технологія наукових досліджень

2

 

 

 

4

1.2. Вибіркові дисципліни

Мехатронні системи

1

 

 

 

4

Робототехніка

Дисципліна загальноуніверситетського вибору

 

2

 

 

4

Усього за циклом загальної підготовки

 

 

 

 

24

2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

2.1. Обов’язкові дисципліни

Технологія машинобудування

1

 

 

1

6

Інтелектуальна власність

1

 

 

 

5

Управління проектами

2

 

 

3

5

Відновлювальні джерела енергії з основами проектування

1

 


 

4

Проектування та використання гідропневмоприводів

1

 


 

5

2.2. Вибіркові дисципліни

Блок 1. "Сільськогосподарське машинобудування"

Теорія розрахунку та проектування с.-г. машин

2

 

 

3

5

Дослідження, моделювання та оптимізація процесів с.-г. машинобудування

2

 

 

3

5

Дослідження та оптимізація технологічних процесів обробки деталей у машинобудуванні

2

 

 

 

5

Блок 2. "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання"

Теорія розрахунку та проектування ПТБДММО

2

 

 

3

5

Дослідження, моделювання та оптимізація робочих процесів ПТБДММО

2

 

 

3

5

Дослідження та оптимізація технологічних процесів обробки деталей у машинобудуванні

2

 

 

 

5

Блок 3. "Обладнання переробних і харчових виробництв"

Теорія розрахунку та проектування машин і апаратів переробної галузі

2

 

 

3

5

Дослідження, моделювання та оптимізація процесів переробної галузі

2

 

 

3

5

Дослідження та оптимізація технологічних процесів обробки деталей у машинобудуванні

2

 

 

 

5

Курсові роботи обов’язкові

Технологія машинобудування

 

 

 

1

1

Управління проектами

 

 

 

3

1

Курсові роботи вибіркові

Теорія розрахунку та проектування с.-г. машин

 

 

 

3

1

Теорія розрахунку та проектування ПТБДММО

Теорія розрахунку та проектування машин і апаратів переробної галузі

Моделювання та оптимізація процесів с.-г. машинобудування

 

 

 

3

1

Моделювання та оптимізація процесів ПТБДММО

Моделювання та оптимізація процесів переробної галузі

Усього

 

 

 

 

19

Усього за циклом професійної підготовки

44

3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Стажування

3

 7,5

Закордонна навчально-ознайомча практика з мовним стажуванням

4. АТЕСТАЦІЯ

Кваліфікаційний іспит

 

 


 

1,5

Дипломна робота

 

 


 

13,0

Загальна кількість

90


Powered by Web Agency