№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

Семестр

Шифр кафедр

 

Всього

У тому числі аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

8

  1. 1. Обов‛язкові навчальні дисципліни

 

1

 

Історія України

4

120

56

іспит

1

55

2

Іноземна мова (осн)

14

420

148

залік,залік,залік,залік, іспит

1,2,3,4д,5

46

 

3

Філософія

4

120

64

іспит

8

55

4

Математика

12

360

176

іспит, залік, іспит

1,2,3

54

5

Фізика

10

300

152

іспит, іспит

1,2

31

6

Хімія

4

120

64

іспит

2

19

7

Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка

4

120

56

іспит

2

37

8

Безпека життєдіяльності та охорона праці

4

120

56

іспит

7

32

9

Екологія та захист навколишнього середовища

4

120

56

залік

3

19

10

Гідравліка та гідро-, пневмопривод

6

180

92

іспит, залік

4,5

33

11

Інженерна механiка

6

180

84

іспит, залік

3,3

31,37

12

Комп'ютерні технології з основами програмування

7

210

88

іспит, іспит

1,2

38

13

Електротехнічні матеріали

4

120

56

іспит

3

34

14

Теплотехніка

4

120

56

іспит

5

33

15

Теоретичні основи електротехніки

11

330

164

іспит, іспит

3,4

34

16

Основи автоматики

4

120

64

іспит

4

38

17

Електроніка та мікросхемотехніка

4

120

64

іспит

4

38

18

Технічна експлуатація та монтаж енергообладнання

8

240

120

іспит, іспит

4,5

34

19

Електричні машини та апарати

12

360

184

залік, іспит, іспит

4,5,6

34

20

Відновлювані джерела енергії

4

120

64

іспит

6

33

21

КВП з основами метрології

7

210

104

залік, залік

7,8

33,34

22

Основи електроприводу та перетворювальної техніки

12

360

184

іспит, іспит, іспит

6,7,8

34

23

Основи електропостачання

12

360

184

іспит, іспит, іспит

6,7,8

34

24

Мікроконтролери

4

120

64

іспит

6

33

25

Електротехнічні системи електроспоживання

7

210

104

іспит, іспит

7,8

34

2. Вибіркові навчальні дисципліни

26

Друга іноземна мова

6

180

92

залік, залік, залік

2,3,4

46

27

Дисципліна загальноуніверси-тетського вибору 1

4

120

64

залік

6

 

28

Дисципліна загальноуніверси-тетського вибору 2

4

120

56

залік

7

 

29

САПР

4

120

56

залік

6

39

30

Машини і обладнання АПК

 

4

120

56

іспит

3

36

31

Економічна теорія

4

120

64

іспит

2

22

32

Правознавство

4

120

64

іспит

2

27

33

Ремонт та надійність енергетичних засобів

4

120

56

іспит

5

37

34

Мехатроніка

4

120

56

залік

5

35

35

Керування електротехнічними системами

4

120

64

іспит

8

34

36

Засоби та обладнання відновлюваної енергетики

4

120

56

іспит

7

33

37

Енергетичний менеджмент

4

120

64

залік

8

38

3.Курсові роботи

 

1

КР Основи електропостачання

1

30

 

 

8

34

БЛОК 1 «Електротехнічні системи»

2

КР Електроніка та мікросхемотехніка

1

30

 

 

4

38

3

КР Технічна експлуатація та монтаж енергообладнання

1

30

 

 

5

34

4

КР Електричні машини та апарати

1

30

 

 

6

34

5

КР Основи електроприводу та перетворювальної техніки

1

30

 

 

7

34

БЛОК 1 «Традиційна та відновлювана енергетика»

2

КР Гідравліка та  гідро-, пневмопривод

1

30

 

 

4

33

3

КР Теплотехніка

1

30

 

 

5

33

4

КР Відновлювані джерела енергії

1

30

 

 

6

33

5

КР Засоби та обладнання відновлюваної енергетики

1

30

 

 

7

33

4. Практична підготовка

1

Фізичне виховання (факультатив)

12

360

120

залік,залік, залік,залік

1,2,3,4

44

 

2

Правила дорожнього руху та безпека руху (факультатив)

8

240

120

іспит

4

35

 

3

Навчальна практика електрослюсарна (2 т.)

2

60

 

залік

2

34

Закордонна навчально-ознайомча практика з мовним стажуванням

 

 

 

 

 

 

4

Навчальна практика монтаж тепло-сантехн.обл.(2 т.)

2

60

 

залік

2

33

Закордонна навчально-ознайомча практика з мовним стажуванням

 

 

 

 

 

 

5

Виробнича електромонтажна практика

4

120

 

залік

5

34

Закордонна навчально-ознайомча практика з мовним стажуванням

 

 

 

 

 

 

6

Виробнича експлуатаційна практика

4

120

 

залік

7

34

Закордонна навчально-ознайомча практика з мовним стажуванням

 

 

 

 

 

 


Powered by Web Agency