№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

Семестр

Шифр кафедр

 

Всього

У тому числі аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

8

  1. 1. Обов‛язкові навчальні дисципліни

1

Енергетична безпека

4

120

56

залік

1

33

2

Інформаційні технології

6

180

56

залік

1

38

3

Методи синтезу та аналізу САК

4

120

60

іспит

2

38

4

Проектування систем електропостачання

5

150

80

іспит

2

34

5

Математичне моделювання електротехнічних систем

7

210

56

іспит

1

34

6

Енергозбереження

5

150

80

іспит

2

33

7

Методи оптимізації та їх застосування в задачах електротехніки

6

180

56

іспит

1

34

8

Електромагнітна сумісність

4

120

60

іспит

2

34

9

Охорона праці в галузі та цивільний захист

4

120

60

іспит

2

32

10

Проектування та обслуговування систем відновлюваної енергетики

4

120

56

Іспит

1

33

2. Вибіркові навчальні дисципліни

11

Дисципліна загальноуніверситет-ського вибору

4

120

60

залік

2

2


12

Теорія і технологія наукових досліджень

4

120

56

іспит

2

1

34

13

Управління проектами

4

120

56

іспит

1

38

БЛОК 1 «Електротехнічні системи»

14

Електропривод виробничих машин і механізмів

5

150

80

залік

2

34

15

Електротехнології в АПК

5

150

80

залік

2

34

БЛОК 2 «Традиційна та відновлювана енергетика»

14

Теплоенергетичне та холодилне обладнання

5

150

80

залік

2

33

15

Проектування систем енергопостачання

5

150

80

залік

2

33

3.Курсові роботи

1

КР Проектування систем електропостачання

1

303

34

2

КР Проектування та обслуговування систем відновлюваної енергетики

1

301

33

БЛОК 1 «Електротехнічні системи»

3

КР Електротехнології в АПК

1

30

 

 

3

34

4

КР Методи синтезу та аналізу САК

1

30

 

 

3

38

БЛОК 2 «Традиційна та відновлювана енергетика»

3

КР Енергозбереження

1

30

 

 

3

33

4

КР Проектування систем енергопостачання

1

30

 

 

3

33

4. Практична підготовка

1

Стажування

4,5

120

 

залік

3

33,34

2

Виробнича експлуатаційна практика

3

90


залік

3

33,34

Закордонна навчально-ознайомча практика з мовним стажуваннямАтестація
1

Кваліфікаційний екзамен

 

 

 

 

 

2

2Дипломна робота
9

 

 

Powered by Web Agency