НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл за семестрами

Кількість кредитів ЄКТС

Екзамен-ни

заліки

курсові

проекти

роботи

1

2

3

4

5

6

1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

1.1. Обов’язкові дисципліни

Вища математика

1
4

Фізика

1
4

Інженерна механіка

1
4

Іноземна мова (основна)

3

1,2д8

Філософія

5
4

Екологія та захист навколишнього середовища


54

Безпека життєдіяльності та охорона праці

6
4

1.2. Вибіркові дисципліни

Дисципліни загально університетського вибору

Дисципліна загально університет. вибору


44

Трудове право


64

1.3. Вибіркові дисципліни загальної підготовки

Правознавство


54

Психологія


Усього за циклом загальної підготовки

44

2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

2.1. Обов’язкові дисципліни

Матеріалознавство і ТКМ


14

Вимірювання і КВП


14

Теплотехніка

1
4

Основи конструювання машин

2
4

Трактори і автомобілі

22

4

Сільськогосподарські машини

3

2


3

8

Гідравліка та гідро-пневмо привод

3

28

Електротехніка, електропривод та електрообладнання

3

27

САПР

3
4

Технічний сервіс в АПК

4

38

Технології та обладнання переробних виробництв

5

46

Машини, обладнання та їх використання в тваринництві

4,55

8

Ремонт машин

5,6
8

Експлуатація машин в рослинництві

5,66

8

Основи інженерного менеджменту

6
4

Курсові роботи обов’язкові

КР Трактори і автомобілі

 

 

 

2

1

КР  Сільськогосподарські машини

 

 

 

3

1

КР  Машини, обладнання та їх використання в тваринництві
5

1

КР   Експлуатація машин в рослинництві
6

1

Усього

93

2.2. Вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки

Компютерні технології з основами програмування

2


 

 

4

Новітня сільськогосподарська техніка

 

 

 

 

 

Рослинництво

1
4

Тваринництво


Блок 1. Механізація сільського господарства

Механіко-технологічні властивості с.г. матеріалів

2
4

Механізовані технології в-ва продукції  рослинництва


34

Автоматика і автоматизація в-ва

4
4

ПММ та інші експлуатац. Матеріали


44

Механізовані технології в-ва продукції тваринництві

4
4

Курсові роботи вибіркові

КР Технології та обладнання переробних виробництв

 4

1

Усього

29

Блок 2. "Технічний сервіс"

ПММ та інші експлуатац. Матеріали

2
4

Обладнання технічного сервісу


34

Автоматика і автоматизація в-ва

4
4

Мехатроніка


44

Технологічне планування сервісних підприємств

4
4

Курсові роботи вибіркові

КР Технічний сервіс в АПК

 3

1

Усього

 

 

 

 

29

Блок 3. "Мехатронні системи в техніці АПК"

Основи мехатроніки

2
4

Навігаційні системи с.-г. техніки


34

Автоматика і автоматизація в-ва

4
4

МЕМС


44

Мехатроніка

4
4

Курсові роботи вибіркові

КР   Мехатроніка

 

 

 

3

1

Усього

18

Усього за циклом професійної підготовки

122

Факультативні дисципліни

Фізичне виховання


1,2
3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Навчальна з технологій виробництва, переробки і зберігання с.г. продукції

2 

3

Закордонна навчально-ознайомча з мовним стажуванням


Виробнича в с.г. підприємствах

4
3

Закордонна навчально-ознайомча з мовним стажуванням


4. АТЕСТАЦІЯ

Дипломна робота

6
8

Загальна кількість

180


Powered by Web Agency