З 17 по 19 вересня у Львівському національному аграрному університеті проходив Міжнародний студентський форум «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК». З цієї нагоди в стінах ЛНАУ вдалося зібрати найкращий студентський науковий актив з України та близького зарубіжжя. Метою проведення даного заходу було, перш за все, обговорення нагальних проблем в аграрній сфері і пропозицій щодо їх вирішення, а також налагодження зв’язків між студентами і науковими товариствами навчальних закладів для подальшої співпраці. Завдяки активній позиції ректора університету, академіка НААНУ Володимира Снітинського щодо заохочення студентської молоді до наукової діяльності цього року форум проводився уже у дев’ятнадцяте.

Як підказує досвід попередньо проведених форумів, важливим напрямом організації наукової роботи є проведення наукових конференцій, які дають можливість провести апробацію результатів наукових досліджень, створюють сприятливі умови для обміну передовим досвідом між ученими з інших закладів вищої освіти і науково-дослідних установ України та зарубіжжя, а також допомагають налагодити взаємовигідну співпрацю в сфері науково-дослідної роботи.Кількісний склад учасників форуму свідчить про небайдужість студентської молоді України та зарубіжних країн до наявних проблем в сфері агропромислового комплексу. І це не дивно, адже у всі часи саме молодь була тою рушійною силою, яка спонукала державу і суспільство рухатися вперед.

У роботі цьогорічного форуму взяли участь майже 400 учасників студентського активу як з України, так і з-за кордону. Серед міжнародних гостей вищезгаданого заходу – представники Державного аграрного університету Молдови, Білоруської державної сільськогосподарської академії, Гіресунського університету (Туреччина), а також навчальних закладів міст  Любліна, Кракова, Жешува, Кельц та Ярослава (Польща). Учасниками форуму із вітчизняних закладів вищої освіти були студенти-науковці Миколаївського та Уманського національних аграрних університетів, Подільського державного аграрно-технічного університету, Київського національного університету будівництва та архітектури, Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Львівського інституту економіки і туризму, Львівського державного університету внутрішніх справ,  Львівського національного університету ім. Івана Франка, Національного університету «Львівська політехніка», Державного навчального закладу «Шацький лісовий коледж ім. В. В. Сулька», а також студенти із коледжів Львівського національного аграрного університету.

Цього року наш університет відвідали близько сотні студентів із вищеперелічених навчальних закладів. В межах форуму працювало 7 міжнародних студентських наукових конференцій, у роботі яких взяли участь понад 300 студентів, більшу частину яких становили студенти ЛНАУ, що свідчить про високий рівень їх активності у науково-дослідному напрямку.

Конференція проходила у формі пленарного та секційних засідань, які пройшли на високому науково-теоретичному рівні, в дусі дискусій та з великим зацікавленням як молодих вчених, так і студентської молоді. Основна тематика секційних засідань була зорієнтована в межах таких напрямків:

  • Екологічна безпека сільськогосподарського виробництва;
  • Сучасні агротехнології та тенденції їх розвитку;
  • Проблеми використання та охорони земельних ресурсів;
  • Економічні аспекти розвитку АПК;
  • Технічний прогрес в АПК;
  • Актуальні проблеми будівництва та архітектури;
  • Духовне виховання молоді та культурне відродження села.

Найактивніші студенти нагороджені почесними грамотами. Слід відмітити, що найкращі доповіді було обрано шляхом відкритого голосування присутніх слухачів. З огляду на тематику наукових доповідей студентів можна зробити висновок, що студентів найбільше цікавлять питання вдосконалення фінансово-економічних відносин в АПК, розвиток сільських території, проблеми використання, охорони та управління земельними ресурсами, проблеми екології, а особливо впровадження нових технологій у сфері механізації аграрного виробництва і сільськогосподарського будівництва. Як визнають присутні на тематичних конференціях викладачі і науковці, незважаючи на те, що студенти, ще, як правило не мають великого практичного досвіду в аграрній сфері, багато студентів вже почали займатися досить серйозними науковими дослідженнями. Всі наукові роботи студентів, які брали участь в роботі форуму, зібрані у матеріалах студентського наукового форуму.

Гості нашого університету мали змогу відвідати музеї університету та виставки студентських наукових розробок, ознайомитися із факультетами,  аудиторіями та кафедрами університету, студентським містечком та історією університету. В останній день форуму всім охочим було проведено екскурсію старовинним Львовом.

Міжнародний студентський науковий форум «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК» відбувся на високому організаційному та науковому рівнях. За результатами обговорення доповідей учасників було визначено ряд найважливіших проблем розвитку України в сучасних умовах. З метою вирішення зазначених проблемних питань були обговорені та отримані схвалення пропозицій доповідачів, тому обрана тема конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики.

Підсумовуючи, можемо стверджувати, що форум у стінах Львівського національного аграрного університету пройшов корисно і цікаво. Головне його призначення – збільшення майбутнього інтелектуального потенціалу країни – реалізовано, оскільки зерна знань, викладені учасниками заходу, проростуть і втіляться в розробці сучасних технологій виробництва високоякісного продукту для майбутніх поколінь.


Powered by Web Agency