18 вересня 2019 року на економічному факультеті в рамках XX Міжнародного науково-практичного форуму «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій» відбулася Міжнародна науково-практична конференція за двома напрямами:

- «Розвиток сільськогосподарської освіти і кооперації», присвячена 120-річчю створення господарського товариства «Сільський господар»;

- «Організаційно-економічний механізм розвитку агропромислового комплексу і сільських територій», присвячена 90-й річниці з дня народження професора В.Г. Галанця;

Робота Міжнародної науково-практичної конференції відбувалася згідно програми. Головою конференції був декан факультету Я.С. Янишин, секретарем – доцент Г.В. Мацьків.

Варто відзначити, що цього року в рамках проведення Міжнародної науково-практичної конференції на факультеті відбулося вшанування пам’яті д.е.н., професора В.Г. Галанця – талановитого педагога та обдарованого вченого. За його керівництва захистилися 50 кандидатів економічних наук, а 9 з них вже стало докторами наук.

У вступному слові декан економічного факультету Я.С. Янишин привітав учасників і гостей конференції та наголосив на значенні постаті В.Г. Галанця, його основних наукових напрацюваннях та здобутках. Зі спогадами виступили вчені-економісти, які працювали з Василем Григоровичем пліч-о-пліч багато років. Із словами вдячності вони розповідали про спільну наукову діяльність та життєвий шлях великого вченого.

Обговорення ключових проблем розвитку АПК та сільських територій лягло в основу доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції. Основна тематика досліджень торкалась перспектив розвитку сільськогосподарської освіти, зокрема аграрної освіти економічного спрямування, сучасних тенденцій розвитку сільського господарства, розвитку кооперації, проблем кооперативних відносин на селі, трансформаційних процесів в сільському господарстві України, формування і розвитку об’єднаних територіальних громад та сучасних підходів до інституційно-правового сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації в умовах євроінтеграційних процесів.

В рамках проведення секційного засідання із доповідями виступали директор Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України О.Ф. Стасів, менеджер зі зв’язків з громадськістю ТзОВ «Continental Farmers Group» Д.В. Мороз, голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Бродівського району Львівської області А.А. Биць, голова Кам'янка-Бузької райради, аспірант Львівського НАУ Т.В. Келеберда, науковці Варшавського університету наук про життя (Й. Алексеюк), Львівського національного університету імені І. Франка (проф. Н.І. Жигайло), Національного університету «Львівська політехніка» (проф. Л.І. Чернобай), Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки (к.і.н. І.І. Сварник), Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького (проф. М.Г. Шульський), а також вчені-економісти з Миколаївського національного аграрного університету, Інституту регіональних досліджень ім. М. Долішнього НАН України, Інституту картоплярства НААН України, Луцького національного технічного університету, професори та доценти Львівського національного аграрного університету. Виступи науковців уважно сприймали магістри та аспіранти.

Робота конференції відзначалась поєднанням багатогранної дискусії, обміну думками та фаховим обговоренням. Цікаві запитання, доповнення та коментарі дозволили висвітлити усю гаму думок щодо перспектив розвитку сільського господарства та аграрної освіти. За результатами роботи конференції учасники отримали сертифікати та подяки за участь.

Економічний факультет бажає всім учасникам Міжнародного науково-практичного форуму подальших успіхів та наукових здобутків.

 

Powered by Web Agency